Bo'lim Telefon raqami
1. Strategik prognozlashtirish ilmiy-tadqiqot ishlarini muvofiqlashtirish bo’limi (371)202-22-44 (ichki117)
2. Ekspot faoliyatini qo’llab- quvvatlash  bo’limi (371)202-22-44 (ichki132)
3. Tashqi iqtisodiy faoliyat va investitsiyalarni jalb etish bo’limi (371)202-22-44 (ichki142)
4. Investitsiya loyixalari amalga oshirilishini monitoring qilish bo’limi (371)202-22-44 (ichki122)
5. Moliya-iqtisodiy tahlil bo’limi (371)202-22-44 (ichki112)
6. Yuqori  qo’shilgan qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish  bo’limi  (371)202-22-44 (ichki184)
7. Standartlashtirish va sertifikatlashni takomillashtirish bo’limi (371)202-22-44 (ichki182)
8. Yangi dizaynerlik ishlanmalarini joriy etish bo’limi (371)202-22-44 (ichki240)
9. Mintaqalarda to’qimachilik sanoatini kompleks rivojlantirish bo’limi (371)202-22-44 (ichki133)
10. Paxtani sotib olishga ko’maklashish bo’limi (371)202-22-44 (ichki160)
11. Texnika va sanoat Xavfsizligi bo’limi (371)202-22-44 (ichki231)
12. Tashkiliy va kadr ishlari bo’limi (371)202-22-44 (ichki148)
13. Buxgalteriya (371)202-22-44 (ichki183)
14. Ijro nazorati va murojatlar bilan ishlash bo’limi  (371)202-22-44 (ichki109)
15. Umumiy bo'limi  (371)202-22-44 (ichki232)